Προεπαγγελματικά – Επαγγελματικά (RAD – ISTD)

Τμήματα Χορευτών – Καθηγητών Χορού

Προεπαγγελματικά – Επαγγελματικά τμήματα Intermediate Foundation έως Advanced 2 για παιδιά από 11 ετών και άνω. Συνεχίζοντας την σπουδή του χορού τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του χορευτή ή δασκάλου χορού, αλλά και σε παιδιά που έχουν τη θέληση και την όρεξη να συνεχίσουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στην τέχνη του χορού.

Από αυτό το επίπεδο και μετά θα πρέπει το σώμα να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο ώστε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο με μεγαλύτερη ωριμότητα και με τις απαραίτητες και πολύ σημαντικές γνώσεις τεχνικής.

Από το επίπεδο του Intermediate Foundation σύμφωνα με την Royal Academy of Dance, ξεκινάει η δουλειά στις Pointes για τον κλασικό χορό, όπως ακριβώς ορίζει και το Υπουργείο.

RAD, ISTD

Vocational Graded Examinations

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις που οργανώνονται από την Ακαδημία σε εξεταστικά κέντρα μεγάλων πόλεων (Αθήνα-Θεσσαλονίκη).

Πιστοποιητικά Σπουδών

Τα πιστοποιητικά σπουδών που παρέχονται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων είναι μια επίσημη, αναγνωρισμένη από την Ακαδημία πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών που έχουν κάνει.

Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση

Η αναγνωρισμένη πιστοποίηση, καθώς και τα επίσημα σεμινάρια από την Royal Academy of Dance και του Imperial Society of Teachers of Dancing αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εφόδιο στις περαιτέρω σπουδές των μαθητών, σε επαγγελματικές σχολές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.